“ นายธัตนนทน์ มงคลจีรฉัตร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ML ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 27-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,611
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 8,641
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3