“ นายนพสุข สิวาภิรมย์รัตน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMANAH ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 08-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 21,917
%การถือ 2.30%
มูลค่า (พัน) 133,693

AQUA ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 44,437
%การถือ 0.97%
มูลค่า (พัน) 19,552
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3