“ นายนพ จรัญวาศน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 23.80

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 49 49 98 98 98 98
%การถือ 0.82% 0.82% 0.82% 0.82% 0.82% 0.82%
มูลค่า (พัน) 1,695 1,695 3,389 3,389 3,389 3,389

TMD ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 09-04-2557 02-04-2558 15-03-2559 15-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 04-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,493 3,493 3,493 3,493 3,493 3,493 3,493
%การถือ 2.33% 2.33% 2.33% 2.33% 2.33% 2.33% 2.33%
มูลค่า (พัน) 83,133 83,133 83,133 83,133 83,133 83,133 83,133
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3