“ นายนวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BGT ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 11-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,100
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 2,499

ECL ราคาล่าสุด 1.19

วันที่ 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,633
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 11,409

K ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 27-09-2559 18-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,008 1,108
%การถือ 0.50% 0.50%
มูลค่า (พัน) 1,501 1,651
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3