“ นายนิพนธ์ ลีละศิธร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

LEE ราคาล่าสุด 1.93

วันที่ 31-03-2557 31-03-2558 01-04-2559 29-03-2560 30-03-2561 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000
%การถือ 24.07% 24.07% 24.07% 24.07% 24.07% 24.07%
มูลค่า (พัน) 652,680 652,680 652,680 652,680 652,680 652,680

MONO ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 26,800
%การถือ 0.77%
มูลค่า (พัน) 51,724
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3