“ นายบุญชัย โชควัฒนา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FE ราคาล่าสุด 60.50

วันที่ 09-05-2557 13-05-2558 12-05-2559 09-05-2560 09-07-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 284 292 292 296 350 368
%การถือ 3.79% 3.89% 3.89% 3.95% 4.67% 4.75%
มูลค่า (พัน) 52,311 53,684 53,684 54,512 64,400 67,712

PAF ราคาล่าสุด 184.00

วันที่ 18-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 22,959
%การถือ 4.25%
มูลค่า (พัน) 51,429

SPC ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 09-05-2560 07-05-2561 07-05-2562 27-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,906 1,906 1,906 1,919
%การถือ 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 115,334 115,334 115,334 116,120
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3