“ นายบุญรอด ภู่วิจิตรสุทิน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASIMAR ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,300
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 3,250

ML ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 20-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,729
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 7,283
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3