“ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FE ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 09-05-2557 13-05-2558 12-05-2559 09-05-2560 09-07-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 75 75 89 89 89 89
%การถือ 1.00% 1.00% 1.18% 1.18% 1.19% 1.15%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

ICC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-05-2557 19-03-2558 11-05-2558 09-05-2559 04-05-2560 03-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,875 4,025 4,025 4,119 4,741 5,719 5,895
%การถือ 1.33% 1.38% 1.38% 1.42% 1.63% 1.97% 2.03%
มูลค่า (พัน) 121,108 125,766 125,766 128,729 148,167 178,709 184,210

OCC ราคาล่าสุด 31.25

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 12-05-2558 11-05-2559 09-05-2560 03-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,844 2,844 2,844 2,844 2,844 2,844 2,844
%การถือ 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74% 4.74%
มูลค่า (พัน) 28,443 28,443 28,443 28,443 28,443 28,443 28,443

PG ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 01-12-2558 18-03-2559 17-03-2560 09-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 3,283 3,283
%การถือ 2.67% 2.67% 2.67% 2.67% 2.67% 3.42% 3.42%
มูลค่า (พัน) 17,428 17,428 17,428 17,428 17,428 22,324 22,324

SCG ราคาล่าสุด 6.80

วันที่ 07-05-2557 18-03-2558 07-05-2558 04-05-2559 03-05-2560 02-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,616 13,616 13,616 13,098 14,598 14,698 14,698
%การถือ 1.43% 1.43% 1.43% 1.37% 1.53% 1.54% 1.54%
มูลค่า (พัน) 57,731 57,731 57,731 55,534 61,894 62,318 62,318

SPC ราคาล่าสุด 4.24

วันที่ 07-05-2557 08-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,058 2,158
%การถือ 0.64% 0.65%
มูลค่า (พัน) 125,558 131,658

SPI ราคาล่าสุด 61.00

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 11-05-2558 10-05-2559 26-08-2559 16-05-2560 07-05-2561 03-05-2562 28-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,984 4,224 4,224 4,724 4,724 4,724 4,724 5,612 5,612
%การถือ 0.81% 0.85% 0.85% 0.96% 0.96% 0.96% 0.96% 0.98% 0.98%
มูลค่า (พัน) 240,011 254,471 254,471 284,596 284,596 284,596 284,596 338,151 338,151

TNL ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 12-05-2558 10-05-2559 09-05-2560 07-05-2561 23-08-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 977 977 977 946 946 946 946 946
%การถือ 0.81% 0.81% 0.81% 0.79% 0.79% 0.79% 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3