“ นายปกรณ์ มงคลธาดา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 60,664 40,164 475,355
%การถือ 1.32% 0.87% 10.35%
มูลค่า (พัน) 26,692 17,672 209,156

MAX ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 16-03-2560 14-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 470,050 550,000 698,645
%การถือ 2.37% 1.84% 2.34%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

NEWS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-06-2560 14-03-2561 08-10-2561 24-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 156,000 750,000 750,000 557,965
%การถือ 2.48% 1.10% 1.10% 0.82%
มูลค่า (พัน) 1,560 7,500 7,500 5,580

SCN ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 25-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,198
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 21,307
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3