“ นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 23,000 30,000 36,000
%การถือ 0.50% 0.65% 0.78%
มูลค่า (พัน) 10,120 13,200 15,840

COMAN ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,501
%การถือ 1.12%
มูลค่า (พัน) 4,772

SIS ราคาล่าสุด 3.18

วันที่ 10-05-2559 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,457 2,827
%การถือ 0.99% 0.81%
มูลค่า (พัน) 127,037 103,884

TIPCO ราคาล่าสุด 36.75

วันที่ 03-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,800
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 26,462

TPOLY ราคาล่าสุด 9.45

วันที่ 15-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,667
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 9,020
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3