“ นายปธิกร แสงทองอร่าม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 30,325 91,350 56,350
%การถือ 0.66% 1.99% 1.23%
มูลค่า (พัน) 13,343 40,194 24,794

BWG ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 10-05-2562 04-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 22,210 23,210
%การถือ 0.58% 0.61%
มูลค่า (พัน) 17,546 18,336

NEWS ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 08-10-2561 24-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 800,000 800,000
%การถือ 1.18% 1.18%
มูลค่า (พัน) 8,000 8,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3