“ นายประชา เหตระกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

IRCP ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 04-04-2557 27-03-2558 27-11-2558 05-04-2559 10-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,500 8,390 10,068 10,068 7,318 7,318 7,318
%การถือ 1.71% 3.99% 3.96% 3.96% 2.88% 2.88% 2.88%
มูลค่า (พัน) 2,655 14,849 17,820 17,820 12,953 12,953 12,953

MDX ราคาล่าสุด 1.77

วันที่ 14-03-2557 18-03-2558 15-03-2559 15-03-2560 14-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561 12,561
%การถือ 2.64% 2.64% 2.64% 2.64% 2.64% 2.64%
มูลค่า (พัน) 62,805 62,805 62,805 62,805 62,805 62,805
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3