“ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 37.50

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 762 826 867 939 984 988
%การถือ 2.54% 2.66% 2.71% 2.85% 2.98% 2.91%
มูลค่า (พัน) 37,730 40,888 42,920 46,488 48,701 48,929

SMK ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 20-03-2557 20-03-2558 14-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 394 392 403 4,025 4,025 4,025
%การถือ 1.97% 1.96% 2.01% 2.01% 2.01% 2.01%
มูลค่า (พัน) 14,779 14,708 15,094 150,938 150,938 150,938

TVI ราคาล่าสุด 37.50

วันที่ 24-04-2560 02-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,457 3,103
%การถือ 1.14% 1.02%
มูลค่า (พัน) 17,460 15,668
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3