“ นายประทักษ์ สุมงคลธนกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MFC ราคาล่าสุด 16.50

วันที่ 23-04-2557 19-03-2558 07-03-2559 04-05-2559 02-05-2560 27-04-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,500 1,501 1,760 1,816 2,073 2,578 2,695
%การถือ 1.25% 1.25% 1.46% 1.51% 1.67% 2.05% 2.15%
มูลค่า (พัน) 24,750 24,765 29,032 29,956 34,202 42,534 44,466
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3