“ นายประภากร วีระพงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 29-08-2557 25-03-2558 24-03-2559 22-03-2560 21-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 27,191 23,491 23,491 23,491 28,043 28,043
%การถือ 4.57% 3.95% 3.95% 2.94% 2.53% 2.53%
มูลค่า (พัน) 46,768 40,404 40,404 40,404 48,234 48,234
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3