“ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

LHK ราคาล่าสุด 3.48

วันที่ 17-06-2557 27-11-2557 02-12-2558 16-06-2559 20-06-2560 20-06-2561 23-11-2561 20-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 44,046 44,046 44,046 13,321 13,321 13,321 13,321 13,321
%การถือ 11.50% 11.50% 11.50% 3.48% 3.48% 3.48% 3.48% 3.48%
มูลค่า (พัน) 153,281 153,281 153,281 46,357 46,357 46,357 46,357 46,357
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3