“ นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

LIT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-04-2557 23-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 16,000 12,000
%การถือ 8.00% 6.00%
มูลค่า (พัน) 69,440 52,080

TIW ราคาล่าสุด 4.34

วันที่ 09-08-2560 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,615 3,965
%การถือ 76.92% 66.09%
มูลค่า (พัน) 0 0

TPROP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 18-03-2557 31-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 32,557 32,557
%การถือ 1.16% 1.02%
มูลค่า (พัน) 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3