“ นายปรีชา นันท์นฤมิต ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

EFORL ราคาล่าสุด 0.06

วันที่ 17-03-2558 30-04-2558 01-04-2559 11-05-2559 16-03-2560 23-04-2561 21-03-2562 11-10-2562 12-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 185,000 185,000 186,000 186,000 186,000 248,000 248,000 248,000 248,000
%การถือ 2.01% 2.01% 2.02% 2.02% 1.35% 1.54% 0.77% 0.77% 0.77%
มูลค่า (พัน) 11,100 11,100 11,160 11,160 11,160 14,880 14,880 14,880 14,880
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3