“ นายปรีชา วีระพงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 29-08-2557 25-03-2558 24-03-2559 22-03-2560 21-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 128,355 129,655 129,037 137,041 145,866 145,866
%การถือ 21.58% 21.80% 21.70% 17.17% 13.15% 13.15%
มูลค่า (พัน) 220,771 223,007 221,944 235,710 250,889 250,889
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3