“ นายปิยะพงศ์ บุณยศรีสวัสดิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 29-08-2557 22-03-2560 21-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,500 10,000 12,400 12,045
%การถือ 0.59% 1.25% 1.12% 1.09%
มูลค่า (พัน) 6,020 17,200 21,328 20,718
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3