“ นายปิยะ ชื่นชมเดช ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 31,300 44,900
%การถือ 0.68% 0.98%
มูลค่า (พัน) 13,772 19,756

GSTEL ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 20-03-2557 21-10-2557 07-04-2558 15-03-2559 01-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 350,551 350,551 362,611 73,802 38,395
%การถือ 1.02% 1.02% 1.06% 1.08% 0.56%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3