“ นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FORTH ราคาล่าสุด 7.70

วันที่ 19-09-2557 09-03-2558 11-03-2559 04-05-2559 31-08-2559 21-04-2560 16-03-2561 28-08-2561 18-03-2562 02-08-2562 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 366,744 366,744 366,744 366,744 366,744 366,744 366,744 366,744 366,744 366,744 366,744
%การถือ 38.20% 38.20% 38.20% 38.20% 38.20% 38.20% 38.20% 38.20% 38.20% 38.20% 38.20%
มูลค่า (พัน) 2,823,932 2,823,932 2,823,932 2,823,932 2,823,932 2,823,932 2,823,932 2,823,932 2,823,932 2,823,932 2,823,932

PLANB ราคาล่าสุด 7.70

วันที่ 20-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 28,000
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 155,400
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3