“ นายพงษ์ศักดิ์ โชติธาดา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MFC ราคาล่าสุด 16.50

วันที่ 23-04-2557 19-03-2558 07-03-2559 04-05-2559 02-05-2560 27-04-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 750 750 750 750 750 750 750
%การถือ 0.63% 0.63% 0.62% 0.62% 0.60% 0.60% 0.60%
มูลค่า (พัน) 12,375 12,375 12,375 12,375 12,375 12,375 12,375
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3