“ นายพงษ์ นิเวศน์ปฐมวัฒน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,797
%การถือ 0.97%
มูลค่า (พัน) 0

ML ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,935 5,935 6,529
%การถือ 0.61% 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 9,140 9,140 10,054
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3