“ นายพนม ควรสถาพร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ABM ราคาล่าสุด 1.45

วันที่ 03-04-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 24,000 24,000
%การถือ 8.00% 8.00%
มูลค่า (พัน) 34,800 34,800

DCORP ราคาล่าสุด 1.45

วันที่ 02-07-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,100
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 0

QTC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-05-2557 09-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,140 1,140
%การถือ 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 5,985 5,985
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3