“ นายพรพงษ์ พรประภา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASAP ราคาล่าสุด 5.35

วันที่ 25-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,761
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 9,402

COMAN ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 07-11-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 843
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 2,679

PACE ราคาล่าสุด 3.18

วันที่ 29-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 72,000
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 0

SAPPE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-07-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,598
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 39,151

TSR ราคาล่าสุด 24.50

วันที่ 07-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,234
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 17,302
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3