“ นายพรภัทร จินตนาวงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 22-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,560
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 7,843
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3