“ นายพรหมมาตร์ ชายสิม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 21-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,132 18,172
%การถือ 1.36% 1.64%
มูลค่า (พัน) 26,027 31,256

EP ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 27-08-2557 16-03-2558 29-10-2558 31-03-2559 01-11-2559 11-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 19,000 17,900 16,041 8,894 18,429 8,068
%การถือ 3.00% 2.43% 2.18% 1.21% 2.41% 1.05%
มูลค่า (พัน) 110,200 103,821 93,039 51,584 106,887 46,796

FC ราคาล่าสุด 5.80

วันที่ 10-06-2557 25-12-2557 08-04-2558 07-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 50,000 90,000 105,504 105,504
%การถือ 3.40% 5.44% 5.38% 5.38%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

GCAP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,268
%การถือ 1.13%
มูลค่า (พัน) 6,033

SIMAT ราคาล่าสุด 2.66

วันที่ 16-03-2558 13-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,016 5,016
%การถือ 1.35% 1.33%
มูลค่า (พัน) 28,590 28,590
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3