“ นายพิชัย เอกสมบัติชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 21-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,041 9,391
%การถือ 0.82% 0.85%
มูลค่า (พัน) 15,550 16,152
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3