“ นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ACC ราคาล่าสุด 16.00

วันที่ 05-11-2556 05-03-2558 04-04-2560 28-03-2561 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,980 2,380 11,543 11,543 11,543
%การถือ 1.58% 1.26% 0.96% 0.86% 0.86%
มูลค่า (พัน) 2,473 1,975 9,581 9,581 9,581

JUTHA ราคาล่าสุด 0.83

วันที่ 28-03-2557 27-03-2558 28-03-2559 15-03-2560 13-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 759 759 759 759 759 759
%การถือ 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 797 797 797 797 797 797

LTX ราคาล่าสุด 1.05

วันที่ 11-04-2557 15-10-2557 08-01-2559 11-07-2559 06-07-2560 06-07-2561 31-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 276 276 276 276 276 276 276
%การถือ 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

PG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 01-12-2558 18-03-2559 17-03-2560 09-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 704 704 704 704 704 704 704
%การถือ 0.73% 0.73% 0.73% 0.73% 0.73% 0.73% 0.73%
มูลค่า (พัน) 4,189 4,189 4,189 4,189 4,189 4,189 4,189

TNITY ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 26-08-2557 25-03-2558 11-03-2559 26-08-2559 10-03-2560 19-03-2561 30-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 930 930 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047
%การถือ 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 7,117 7,117 8,006 8,006 8,006 8,006 8,006 8,006

UT ราคาล่าสุด 7.65

วันที่ 02-04-2557 01-04-2558 29-03-2559 28-03-2560 03-04-2561 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022
%การถือ 2.27% 2.27% 2.27% 2.27% 2.27% 2.27%
มูลค่า (พัน) 16,350 16,350 16,350 16,350 16,350 16,350
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3