“ นายภควันต์ วงษ์โอภาสี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.19

วันที่ 27-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 78,302
%การถือ 1.70%
มูลค่า (พัน) 34,453

MAX ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 23-08-2559 16-03-2560 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 440,000 439,865 1,111,000
%การถือ 2.22% 2.22% 3.72%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

NEWS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-06-2560 14-03-2561 08-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 556,500 2,209,000 2,181,662
%การถือ 8.84% 3.25% 3.21%
มูลค่า (พัน) 5,565 22,090 21,817

NINE ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 31-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,670
%การถือ 1.57%
มูลค่า (พัน) 10,680

NMG ราคาล่าสุด 4.00

วันที่ 28-05-2561 28-09-2561 01-04-2562 02-09-2562 21-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 332,511 332,511 332,511 185,000 185,000
%การถือ 8.17% 8.17% 8.17% 4.55% 4.55%
มูลค่า (พัน) 63,177 63,177 63,177 35,150 35,150

WIIK ราคาล่าสุด 0.19

วันที่ 29-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,199
%การถือ 1.65%
มูลค่า (พัน) 18,224
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3