“ นายภานุรังษี ศรีวรัฏฐา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMANAH ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 15-03-2560 08-03-2561 06-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,000 38,600 48,000
%การถือ 1.37% 4.05% 4.99%
มูลค่า (พัน) 72,800 216,160 268,800

AQUA ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 26,500
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 11,660

ECL ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 22-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,550
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 7,826

PPP ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 10-03-2558 10-03-2559 09-05-2559 24-08-2559 08-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,020 5,330 5,556 5,556 4,000
%การถือ 1.34% 1.78% 1.85% 1.85% 1.33%
มูลค่า (พัน) 8,844 11,726 12,222 12,222 8,800

PT ราคาล่าสุด 2.20

วันที่ 20-08-2557 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,809 1,015
%การถือ 1.98% 0.72%
มูลค่า (พัน) 16,011 5,786
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3