“ นายมิ่งมงคล ทวีกุลวัฒน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 25-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 8,001
%การถือ 1.35%
มูลค่า (พัน) 13,762
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3