“ นายยงยุทธ จรัญวาศน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASP ราคาล่าสุด 3.74

วันที่ 29-08-2557 12-03-2558 11-03-2559 25-08-2559 09-03-2560 14-03-2561 28-08-2561 13-03-2562 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,191 12,191 41,801 42,501 41,301 40,001 43,051 43,051 34,443
%การถือ 0.58% 0.58% 1.99% 2.02% 1.96% 1.90% 2.04% 2.04% 1.64%
มูลค่า (พัน) 45,593 45,593 156,335 158,953 154,465 149,603 161,010 161,010 128,816

CHARAN ราคาล่าสุด 3.74

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 269 269 538 538 538 483
%การถือ 4.48% 4.48% 4.48% 4.48% 4.48% 4.02%
มูลค่า (พัน) 9,282 9,282 18,564 18,564 18,564 16,663

TMD ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 09-04-2557 02-04-2558 15-03-2559 15-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 04-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,374 13,474 13,474 13,474 13,500 13,500 13,500
%การถือ 8.92% 8.98% 8.98% 8.98% 9.00% 9.00% 9.00%
มูลค่า (พัน) 318,290 320,670 320,670 320,670 321,300 321,300 321,300

TTW ราคาล่าสุด 23.80

วันที่ 29-08-2557 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 24,312 24,307
%การถือ 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 282,015 281,957
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3