“ นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 29-08-2557 25-03-2558 24-03-2559 22-03-2560 21-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,286 4,286 4,286 4,286 6,536 6,536
%การถือ 0.72% 0.72% 0.72% 0.54% 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 7,371 7,371 7,371 7,371 11,241 11,241
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3