“ นายยุทธนา ลิขิตกำจร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

APURE ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,486
%การถือ 0.89%
มูลค่า (พัน) 39,716

AQUA ราคาล่าสุด 4.68

วันที่ 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 32,282
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 14,204

FNS ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,930
%การถือ 0.78%
มูลค่า (พัน) 10,519

SIS ราคาล่าสุด 5.45

วันที่ 09-05-2560 30-04-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,616 2,494 2,494
%การถือ 0.75% 0.71% 0.71%
มูลค่า (พัน) 96,138 91,655 91,655

TNDT ราคาล่าสุด 36.75

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 822
%การถือ 0.82%
มูลค่า (พัน) 3,812
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3