“ นายยุทธพงศ์ ศุภศิริ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 25-03-2558 24-03-2559 22-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000 4,000 4,300
%การถือ 0.50% 0.67% 0.54%
มูลค่า (พัน) 5,160 6,880 7,396
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3