“ นายยุทธ ชินสุภัคกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

EP ราคาล่าสุด 5.80

วันที่ 27-08-2557 16-03-2558 29-10-2558 31-03-2559 01-11-2559 11-05-2560 04-05-2561 26-09-2561 08-11-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 32,578 40,976 42,602 43,243 45,911 45,911 60,165 68,005 68,205 84,378
%การถือ 5.14% 5.57% 5.79% 5.87% 6.00% 6.00% 7.20% 8.13% 8.16% 9.16%
มูลค่า (พัน) 188,954 237,660 247,091 250,810 266,282 266,282 348,960 394,428 395,588 489,394
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3