“ นายรักชัย ผาสุพงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AHC ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 28-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,200
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 16,440

CHARAN ราคาล่าสุด 13.70

วันที่ 08-04-2557 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 50 101 101 82 83
%การถือ 0.83% 0.84% 0.84% 0.68% 0.69%
มูลค่า (พัน) 1,725 3,485 3,485 2,829 2,870

WG ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 04-04-2557 27-03-2558 29-03-2559 23-09-2559 28-03-2560 20-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 150 150 150 150 150 140
%การถือ 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.78%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3