“ นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DCC ราคาล่าสุด 3.10

วันที่ 08-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 11-05-2559 16-11-2559 12-05-2560 30-05-2561 29-08-2561 21-05-2562 21-08-2562 11-09-2562 27-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 100,000 1,000,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
%การถือ 24.51% 24.51% 24.51% 24.51% 24.51% 24.51% 24.51% 24.51% 22.13% 22.13% 22.13% 22.13%
มูลค่า (พัน) 310,000 3,100,000 4,960,000 4,960,000 4,960,000 4,960,000 4,960,000 4,960,000 4,960,000 4,960,000 4,960,000 4,960,000

RCI ราคาล่าสุด 3.10

วันที่ 05-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000
%การถือ 1.62%
มูลค่า (พัน) 38,400
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3