“ นายวนันต์ ศิริสุวัฒน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 30,018 30,018
%การถือ 0.65% 0.65%
มูลค่า (พัน) 13,208 13,208

TNP ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 08-03-2559 22-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 13,264 13,000
%การถือ 1.66% 1.63%
มูลค่า (พัน) 88,866 87,100
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3