“ นายวรพจน์ ดีจริยา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CM ราคาล่าสุด 1.43

วันที่ 13-03-2558 15-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,170 2,900
%การถือ 0.57% 0.76%
มูลค่า (พัน) 6,467 8,642

MFC ราคาล่าสุด 2.98

วันที่ 27-04-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 635 770
%การถือ 0.51% 0.61%
มูลค่า (พัน) 10,541 12,782

PL ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 10-03-2558 12-05-2558 14-03-2559 13-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,750 2,880 4,932 5,520
%การถือ 0.61% 0.64% 0.83% 0.93%
มูลค่า (พัน) 7,810 8,179 14,007 15,677

SAMCO ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 02-05-2561 17-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,354 7,440
%การถือ 0.83% 1.16%
มูลค่า (พัน) 10,814 15,029

UEC ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 09-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,320 4,980
%การถือ 0.76% 0.87%
มูลค่า (พัน) 6,178 7,122
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3