“ นายวรพันธ์ อุณจักร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIBHA ราคาล่าสุด 2.14

วันที่ 08-05-2557 18-03-2558 15-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 24,163 18,100 18,100
%การถือ 1.92% 1.44% 1.44%
มูลค่า (พัน) 51,709 38,734 38,734
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3