“ นายวสันต์ บุญสิริสกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DCORP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 01-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,352
%การถือ 1.65%
มูลค่า (พัน) 0

ML ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 23-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 7,500
%การถือ 0.85%
มูลค่า (พัน) 11,550
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3