“ นายวัฒนะ เฮงเกียรติศักดิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TCAP ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 20-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,700
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 229,475
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3