“ นายวิชรัตน์ ชวาลอัมพร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FANCY ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 04-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 16,689
%การถือ 3.55%
มูลค่า (พัน) 21,529

IRC ราคาล่าสุด 1.29

วันที่ 12-12-2556
จำนวนหุ้น (พัน) 7,389
%การถือ 3.69%
มูลค่า (พัน) 133,739

MATI ราคาล่าสุด 18.10

วันที่ 08-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,400
%การถือ 3.45%
มูลค่า (พัน) 39,360

PG ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 07-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,339
%การถือ 1.39%
มูลค่า (พัน) 7,966
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3