“ นายวิชัย ทองแตง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BDMS ราคาล่าสุด 21.10

วันที่ 04-07-2557 27-03-2558 01-04-2559 16-09-2559 16-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,039,777 1,039,917 410,231 254,515 142,762
%การถือ 6.71% 6.71% 2.65% 1.64% 0.92%
มูลค่า (พัน) 21,939,285 21,942,239 8,655,884 5,370,259 3,012,288

FORTH ราคาล่าสุด 21.10

วันที่ 19-09-2557 09-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 69,403 69,403
%การถือ 7.23% 7.23%
มูลค่า (พัน) 534,406 534,406

FSMART ราคาล่าสุด 7.70

วันที่ 02-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,081
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 30,610

RPC ราคาล่าสุด 7.50

วันที่ 27-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 279,256
%การถือ 21.40%
มูลค่า (พัน) 262,501

SGF ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 24-09-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 738,906
%การถือ 17.67%
มูลค่า (พัน) 827,575

TWZ ราคาล่าสุด 1.12

วันที่ 31-03-2558 14-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 418,791 418,791
%การถือ 6.72% 6.72%
มูลค่า (พัน) 46,067 46,067
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3