“ นายวิชัย โชคภัทรมนตรี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NC ราคาล่าสุด 9.80

วันที่ 27-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 09-05-2560 07-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 75 75 75 77 77 77
%การถือ 0.50% 0.50% 0.50% 0.51% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 734 734 734 754 755 755

TIC ราคาล่าสุด 9.80

วันที่ 23-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 118
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 0

TIW ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 32
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3