“ นายวิชาญ วิทูรกิจวานิช ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ML ราคาล่าสุด 1.75

วันที่ 20-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 16,250
%การถือ 2.03%
มูลค่า (พัน) 25,025

SAM ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 14-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,497 7,200
%การถือ 0.53% 0.69%
มูลค่า (พัน) 9,620 12,600
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3