“ นายวิชา พูลวรลักษณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ERW ราคาล่าสุด 19.10

วันที่ 13-03-2558 09-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 12,900 20,588
%การถือ 0.52% 0.82%
มูลค่า (พัน) 38,700 61,764

MAJOR ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 26-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 19-04-2559 30-08-2559 21-04-2560 20-04-2561 30-08-2561 24-04-2562 26-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 306,140 303,840 293,840 293,840 293,840 284,840 265,040 265,040 265,040 265,040
%การถือ 34.46% 34.14% 32.92% 32.92% 32.86% 31.84% 29.62% 29.62% 29.62% 29.62%
มูลค่า (พัน) 5,847,276 5,803,346 5,612,346 5,612,346 5,612,346 5,440,446 5,062,266 5,062,266 5,062,266 5,062,266

SAMART ราคาล่าสุด 19.10

วันที่ 22-03-2560 09-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 8,320 8,419
%การถือ 0.83% 0.84%
มูลค่า (พัน) 75,714 76,617
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3